Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

3496 e700 420
Rear Window (1954)
Reposted fromvolldost volldost viacaligula caligula
0339 7d8e 420
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
6300 de92 420
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoversensitive oversensitive
2494 e626 420

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

9360 1d5d 420

v-eck:

A love hotel interior in Tokyo, Japan, 1970

Reposted fromSuzi Suzi vialadypsychosexy ladypsychosexy
5469 d7ed 420
Reposted fromtities tities vialadypsychosexy ladypsychosexy
0673 a1a3 420
Reposted fromstrzepy strzepy vialadypsychosexy ladypsychosexy
7101 73d3 420
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaGaggle Gaggle
6135 0baa 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
6124 c7c2 420
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
1751 02d2 420
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoversensitive oversensitive

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive

July 10 2015

2370 1c02
Reposted fromsomegirl somegirl viavanitaas vanitaas
2343 6583 420
0095 bf7e 420
Reposted fromlordi000666 lordi000666 viavanitaas vanitaas
Reposted fromcorkeyL corkeyL viavanitaas vanitaas
2888 bc1e 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viavanitaas vanitaas
8686 2fdf 420
Reposted fromcatchy catchy viabdsm-and-fetish bdsm-and-fetish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl